• 5.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 1.jpg

Kandydaci zakwalifikowani do programu 2013/14

Absolwenci UP we Wrocławiu biorący udział w programie zagranicznych staży Leonardo da Vinci w ramach projektu nr 2013-1-PL1-LEO02-37734, pt.: „Absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na europejskim rynku pracy - program staży”:

- z kierunku inżynieria środowiska:

Mariusz Hermansdorfer

- z kierunku technologia żywności:

Rafał Ciapa

- z kierunku weterynaria:

Elżbieta Barczak

Marta Boratyńska

Natalia Busłowicz

Kinga Jarecka - Kmieć

Julia Klim

Olga Kryczenkowa

Aleksandra Krzyśka

Aleksandra Matusz

Małgorzata Ossowska

Marzena Paszkowska

Blanka Satora

Aleksandra Skalec

Piotr Tytro

Natalia Wójcik