Pituary Macroadenoma- część 2

Pituary Macroadenoma -  część 2:

Guzy przysadki są nowotworami rzadko stwierdzanymi u psów i kotów i stanowią 10-14% wszystkich guzów śródczaszkowych rozpoznawanych u psów.

Są to najczęściej gruczolaki, rzadziej gruczolakoraki (hormonalnie aktywne). Lub guzy, których komórki nie maja zdolności syntezy  hormonów (10 % makrogruczolaków nie ma aktywności hormonalnej).

Do najczęściej rozpoznawanych nowotworów przysadki psów i kotów należą guzy z komórek kortykotropowych. W znacznej większości są one aktywne hormonalnie i są one przyczyną zależnej od przysadki nadczynności kory nadnerczy (ok. 80-85 %).

Mniej więcej u 50-60 % psów z zależną od przysadki nadczynnością kory nadnerczy  rozpoznaje się mikrogruczolaki (guz można jedynie wykazać w badaniu mikroskopowym).

W przypadku makrogruczolaków powodujących powstanie objawów klinicznych  zalecanym i potencjalnie wysoko skutecznym sposobem postępowania jest radioterapia. Naświetlanie guza pozwala na zmniejszenie jego wielkości, eliminację objawów neurologicznych oraz zniesienie aktywności hormonalnej nowotworu.

Mediana czasu przeżycia pacjentów z makrogruczolakiem po zastosowaniu terapii radiacyjnej to około 2,5 roku. 

Właściciele Baxtera zapoznali się z tymi informacjami. W przypadku Baxtera o ile właściciele zdecydują się na leczenie, zostanie zastosowany protokół zawierający 12 naświetleń co drugi dzień. Leczenie tego przypadku będzie jedynie radioterapią paliatywną polegającą na uśmierzeniu bólu związanego z rozwojem choroby nowotworowej oraz częściowym lub całkowitym cofnięciem się objawów.

* Uśmierzanie bólu za pomocą radioterapii paliatywnej zakłada pewnego cofnięcia się guza, a raczej jego osłabienie i uwstecznienie. Efekt przeciwbólowy występuje z reguły już przy niewielkich dawkach po kilku dniach, a swoje maksimum osiąga po 2-4 tygodniach. Radioterapia paliatywna stanowi ważne narzędzie w kontekście opieki paliatywnej nad pacjentem z zaawansowaną chorobą nowotworowa.

 

Kostniakomięsak jamy nosowej i zatok – część 1

Diesel został zreferowany z RVC - Royal Veterinary Collage na terapię radiacyjną z powodu nowotworu nosa i zatok przynosowych. Kilka tygodni temu guz został zdiagnozowany na podstawie biopsji i usunięty w całości przez specjalistę chirurga. Właściciele zdecydowali się na leczenie wysokimi dawkami naświetleń, tzw. „definitive course“. W związku z tym wykonano skan tomografii komputerowej - w celu planowania radiacji. Nie zaobserwowano wznowy nowotworu.

Spodziewane efekty uboczne naświetlania to zapalenie skóry, błony śluzowej, spojówek pod koniec kursu naświetleń. Po 1-2 latach od zakończenia terapii może również wystąpić katarakta. Diesel zaczyna terapię dzisiaj, jego leczenie będzie polegało na 18-stu frakcjach naświetlania. Pies zostanie w szpitalu w trakcie trwania terapii, ale będzie miał możliwość zostawać w domu na weekend.

 

 

Więcej artykułów…

  1. SCC – Squamous Cell Carcinoma