Tydzień 14

Najczęściej powtarzane pytania podczas zeszłotygodniowych warsztatów w Wolfsburgu dotyczyły niwelety osi planowanych dróg na terenie osiedla jak również ich spadków poprzecznych. Te informacje są istotne z dwóch względów: odprowadzenia wody opadowej do sieci kanalizacyjnej w sposób gwarantujący bezpieczeństwo systemu przy intensywności opadu występującej statystycznie raz na 10 lat, oraz zapewnieniu ochrony budynków przed zalaniem w przypadku deszczu ulewnego o wyższej intensywności. Na podstawie doświadczeń zebranych przy realizacji podobnych projektów na terenie Niemiec Atelier Dreiseitl stara się projektować drogi ze spadkiem podłużnym wynoszącym 1% oraz poprzecznym nachyleniem w wysokości 2%. Takie rozwiązanie daje możliwość zastosowania atrakcyjnej wizualnie infrastruktury służącej do powierzchniowego odprowadzenia wody opadowej, która stała się niejako znakiem rozpoznawczym naszego biura.

W celu lepszej prezentacji proponowanych przez nas rozwiązań wykonałem około 20 przekrojów poprzecznych w różnych miejscach terenu objętego opracowaniem. Poniżej załączam kilka z nich.