Tydzień 16

Jednym z bardziej ekscytujących zleceń, nad którym pracujemy aktualnie w Atelier Dreiseitl jest projekt zagospodarowania centralnej dzielnicy San Francisco – Civic Center District. Obszar objęty opracowaniem mimo obecności ratusza, głównej biblioteki miejskiej, muzeum sztuki azjatyckiej oraz kilku innych instytucji pożytku publicznego jest raczej nieciekawą częścią miasta, a jego centralny plac stanowi ulubione miejsce przebywania bezdomnych. Celem przygotowywanej przez nas koncepcji jest uczynienie z dzielnicy modelowego przykładu zrównoważonego rozwoju istniejącej infrastruktury miejskiej.

Proponując odtworzenie istniejącego niegdyś na tym terenie cieku wodnego i stworzenie wokół niego zielonego korytarza zmiękczającego kamienno-betonowe otoczenie mamy nadzieję na wykreowanie przestrzeni publicznej bardziej przyjaznej dla mieszkańców. Podobny cel przyświeca również planowanym nasadzeniom wzdłuż ulic, które nie dość, że zmniejszą natężenie ruchu samochodowego, to zapewnią również cień i wpłyną pozytywnie na jakość powietrza w dzielnicy.

Kolejnym po znakomitej lokalizacji w mieście interesującym aspektem zlecenia jest seria planowanych warsztatów dla publiczności, podczas których nasze propozycje będą konsultowane z mieszkańcami miasta. Dzięki partycypacji obywateli już na tak wczesnym etapie projektu mamy szansę na stworzenie miejsca, które faktycznie będzie odpowiadało ich oczekiwaniom.

Poniżej załączam jedną z wizualizacji, nad którą pracowałem na potrzeby jednego ze zbliżających się spotkań: