Tydzień 18

W minionym tygodniu miałem przyjemność pracować nad koncepcją zagospodarowania terenu wokół nowo-planowanego terminalu lotniska w stolicy Irlandii – Dublinie. Projekt jest częścią zlecenia, które Atelier Dreiseitl realizuje we współpracy z międzynarodową grupą ekspertów pod kierownictwem biura architektonicznego KCAP Architects&Planners. Obszar objęty opracowaniem rozpościera się na powierzchni 70ha i w dużej części położony jest na terenach poprzemysłowych. Z punktu widzenia inżynierii środowiska jest to tzw. obszar zdegradowany, który wymaga szczególnych środków ostrożności przy zagospodarowaniu wody opadowej. Dodatkowe źródło ograniczeń projektowych stanowią restrykcyjne przepisy dotyczące terenów przylegających do lotnisk, które czasami znajdują odzwierciedlenie w absurdalnych paradoksach. Jednym z nich jest zakaz stosowania otwartych zbiorników na wodę opadową, ponieważ mogą one potencjalnie służyć za siedlisko dla ptaków, których obecność z oczywistych względów nie jest pożądana w strefie natężonych ruchu powietrznego.

Wbrew pozorom ograniczenia często sprzyjają pracy twórczej, a znalezienie odpowiedniego dla danych warunków rozwiązania przynosi z reguły sporą satysfakcję projektantom. Mam nadzieję, że tak będzie i w tym przypadku. Prace nad koncepcją zagospodarowania lotniska w Dublinie będą trwały jeszcze kilka miesięcy, więcej szczegółów na ten temat można znaleźć pod poniższym adresem:

http://www.kcap.eu/en/news/2013/kcap_selected_for_masterplan_development_at_dublin_airport

Ze swojej strony załączam natomiast jedną z wstępnych wizualizacji, które wykonałem na potrzeby rozmów z klientem.