Tydzień 19

Jednym z elementów najbardziej przyspieszających pracę podczas rysowania planów w programach przeznaczonych do elektronicznego wspomagania projektowania jest zastosowanie standardów rysunkowych. Praktycznie każde większe biuro posiada własne, a ich zakres wynika z najczęściej realizowanych projektów. W przypadku Atelier Dreiseitl najwięcej prac realizowanych w programie AutoCAD dotyczy przekrojów poprzecznych i rzutów terenu. O moich próbach optymalizacji rysowania tych pierwszych wspominałem już w jednym z wcześniejszych wpisów. Wielkoobszarowe rzuty, nad którymi pracujemy najczęściej, z natury rzeczy są na tyle skomplikowane, że zastosowanie podejścia parametrycznego jest w ich przypadku praktycznie niemożliwe. Jedynym możliwym rozwiązaniem przyspieszającym rysowanie jest przygotowanie gotowych do wielokrotnego wykorzystania elementów rysunkowych zwanych blokami. W przypadku architektury krajobrazu są to najczęściej obiekty przedstawiające różnego rodzaju rośliny, ludzi, pojazdy, jak również szrafury.

Moje zadanie w ubiegłym tygodniu polegało na aktualizacji i rozbudowie używanej w naszym biurze biblioteki symboli, tak by każdy pracownik mógł z niej bez przeszkód korzystać. Mam nadzieję, że dzięki mojej pracy przyszła praca przy tworzeniu rzutów w AutoCADzie choć w niewielkim stopniu będzie bardziej efektywna.