Tydzień 20

Po krótkim okresie przerwy w ubiegłym tygodniu kontynuowałem pracę nad projektem zagospodarowania reprezentacyjnej dzielnicy Civic Center District w San Francisco. Tym razem głównym punktem, nad którym pracowaliśmy było opracowanie lokalnego planu gospodarowania wodą opadową oraz zasobami energetycznymi poszczególnych budynków przy uwzględnieniu pełnionych przez nie funkcji.

Celem, jakie stawiamy dzielnicy jest osiągnięcie niezależności zarówno energetycznej, jak i w kwestii zaopatrzenia w wodę pitną do roku 2020. Realizacja powyższych wytycznych będzie możliwa dzięki zastosowaniu podstawowych narzędzi zrównoważonego rozwoju takich jak: ograniczenie konsumpcji, zwiększenie lokalnej produkcji oraz postawienie na odzysk surowców i energii pierwotnych. W tym celu proponujemy stworzenie centralnej stacji przetwórstwa zlokalizowanej w nieużywanych aktualnie podziemiach znajdujących się pod głównym placem. Wszystkie budynki będą do niej podłączone za pośrednictwem magistrali opasającej dzielnicę, co pozwoli zbilansować aktualne potrzeby i możliwości produkcyjne poszczególnych z nich.

Jak już wspominałem we wcześniejszym wpisie wszystkie nasze pomysły są omawiane z mieszkańcami podczas organizowanych specjalnie w tym celu warsztatach. Na potrzeby jednego z nich przygotowałem poniższą wizualizację wyjaśniającą szczegóły proponowanych przez nas rozwiązań.