Metoda 1: Ekstrakcja metodą Soxhleta

Zmielone  i odważone w zeszłym tygodniu próbki nasion lnu, umieszczane są aparacie Soxhleta. Podczas doświadczenia użyte zostaną trzy rozpuszczalniki - heksan, eter dietylowy oraz benzyna ekstrakcyjna. Pierwszym rozpuszczalnikiem będzie heksan. Kolbę z rozpuszczalnikiem łączy się z aparatem Soxhleta, a od góry natomiast instaluje się chłodnicę zwrotną. Rozpuszczalnik doprowadza się do wrzenia. Pary wędrują do
chłodnicy, skraplają się, po czym napełniają część aparatu z ekstrahowaną próbkę. Po osiągnięciu pewnego poziomu, rozpuszczalnik samoczynnie spływa z powrotem do kolby na dole. Proces jest długotrwały - aparat pracuje cyklicznie przez 6 godzin. Cały proces powtarza się dla kolejnych rozpuszczalników. Po ekstrakcji kolby są ważone.

Z próbek, należy odparować rozpuszczalnik. W tym celu kolby umieszcza się w wyparce obrotowej (ROTAVAPOR), gdzie zawartość jest podgrzewana do temperatury 40°C przy obniżonym ciśnieniu. Gdy rozpuszczalnik zostanie odparowany, kolby z uzyskanym olejem są ważone a zawartość przelana do mniejszych pojemników.