Ocena konsumencka cz.1

 

Prażone orzechy pistacjowe poddano ocenie konsumenckiej. Badanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwsza część przeprowadzona została w Polsce, Słowacji oraz we Francji, drugi etap natomiast będzie miał miejsce w Hiszpanii. Próbki przygotowane do oceny przez konsumentów spoza Hiszpanii, zostały  rozdysponowane w taki sposób, że do każdego państwa trafiła inna odmiana (X, Y, Z) w trzech różnych sposobach nawadniania rośliny (T0, T1, T2). W tym przypadku celem było sprawdzenie, czy istnieją różnice w smaku w obrębie trzech sposobów nawadniania drzew pistacjowych w trakcie ich wzrostu. Zadaniem konsumenta było wskazać jakie ma odczucie po spróbowaniu każdego z owoców, a następnie uszeregowanie próbek według swoich upodobań.

 

Konsument zapytany został również o kryteria, jakimi kierował się dokonując wyboru;  znalazły się tu takie cechy jak:  kolor, pistacjowy smak, twardość, słodki smak, słony smak, kruchość, drewniany posmak, wielkość, kwiatowy posmak, chrupkość, prażony posmak oraz orzechowy aromat. Na koniec poproszono o wskazanie produktu który mógłby stanowić przedmiot potencjalnego zakupu. Średnie ocen dla poszczególnych sposobów nawadniana wyniosły: T0=7,3; T1=7,5; T2=7,2 (w dziewięciostopniowej skali). Prażone pistacje, jako produkt, oceniane były bardzo wysoko - oceny poniżej 5 występowały sporadycznie.

Wyniki: 56% konsumentów poproszonych o wskazanie najsmaczniejszej próbki wskazało T1, 29% - T0, 15% natomiast T2. Drzewa poddane irygacji T1 przypadły konsumentom do gustu najbardziej.