Ataksja

WINNETOU; Ataksja, niegojąca się rana na stawie pęcinowym

Anamneza

1,5 roczny ogierek gorącokrwisty z raną w stawie pęcinowym prawej tylnej kończyny( niegojąca się od 2 miesięcy) był transportowany do kliniki. W trakcie transportu uległ wypadkowi w bukmanie  i z objawami silnej ataksji trafił ostatecznie do kliniki. W podstawowym badaniu klinicznym widoczna była niezborność ruchowa, krwiak w okolicy kości czołowej ok. 10 cm nad oczodołem,  paraliż nerwu twarzowego, zwiększone napięcie mięśniowe okolicy lędźwi oraz uprzednia rana z odstającym fragmentem skóry. 

Diagnostyka

1)      Badanie neurologiczne

 

a)      Zachowanie i Świadomość;  odbiegające od normy, fluktujący obrzęk okolicy kości skroniowej po lewej stronie, podejrzenie złamania kości czołowej

b)      Reakcje chodu i postawa; ataksja 4/5 - zadnia, 1/5 – przednia,

c)       Badanie nerwów czaszkowych;  Uszkodzenie nerwu twarzowego- nozdrza przekrzywione na lewą stronę (wskazuje na uszkodzenie prawej strony), reszta nerwów bez zmian.

d)      Badanie czucia proprioceptywnego; problem z korekcją kończyn po skrzyżowaniu

e)      Napięcie mięśniowe; odcinek lędźwiowy kręgosłupa silne napięcie mięśniowe, ból

 

2)      Badanie morfologiczne i chemiczne krwi

 

Znacznie podwyższona wartość kinazy kreatyninowej wynika ze stanu powypadkowego pacjenta i możliwości urazu mięśni szkieletowych. Serum Amyloid A jest białkiem ostrej fazy i w tym wypadku jest podwyższone ze względu na liczne stany zapalne, jednakże biorąc pod uwagę przejścia pacjenta wartość nie jest niepokojąca. 

3)      Diagnostyka obrazowa;

RTG; nie było możliwe wykonanie zdj radiologicznego czaszki ze względu na dużą ruchomość i ataksję, zostało ono wykonane po kilku dniach gdy ataksja nieznacznie ustąpiła, jednak złamanie w obrębie kości czołowej było widocznie podczas badania ultrasonograficznego.

USG; wykonano dodatkowo badanie ultrasonograficzne okolicy lędźwiowej i miednicy, gdyż podejrzewano, że ataksja może być spowodowana uszkodzeniem kręgosłupa. Nie wykazało ono jednak znaczących  zmian.

 

LECZENIE

Administracja leków dożylnych ;

DMSO-  10% wlewy  b.i.d , przez 3 dni

MgSO4- siarczan magnezu ma zapobiec dalszemu uszkodzeniu mózgu

Complex vit. B

Antybiotykoterapia o szerokim spektrum; Penicylina G, Gentamycyna

Fluniksyna 1,1 mg/kg

Koń przebywał w boksie zabezpieczającym przed  upadkiem z gumową wyściółką. Z czasem ataksja zaczęła ustępować a rana przy pomocy silikonowego opatrunku zamykała się.

Ogierek w stanie stabilnym został wysłany do domu, gdzie dalsze zmiany opatrunków wykonywał właściciel.