Hemopericardium

Midas - pies w wieku 10 lat i 3 miesiące, samiec kastrowany, rasy Golden Retriever:

Wywiad i badanie kliniczne
Midas został przyjęty na ostrym dyżurze z powodu letargu w domu przez kilka ostatnich dni. Przewrócił się również podczas spaceru.

Podczas badania Midas nadal był żywy, ale bardzo osłabiony. Osłuchiwanie klatki piersiowej ujawniło stłumione szmery sercowe, szybkość około 140 bpm, a jego częstość oddechów była 60 bpm. Badanie palpacyjne jamy brzusznej wskazywalo na boleność i był wyczuwalny płyn. Puls peryferyjnie był słaby i nitkowaty.

Badania
Hematologia i biochemia: brak istotnych nieprawidłowości;
Badanie USG jamy piersiowej: duży wysięk osierdziowy z objawami tamponady;
USG jamy brzusznej: duża ilość wodobrzusza, śledziona nie była dobrze widoczna;
Echokardiografia: wykazała masę u podstawy serca, najprawdopodobniej chemodectoma .

Diagnoza
• wysięk osierdziowy,
• guz podstawy serca,
• wodobrzusze;

Leczenie
Pericardiocenteza: Midas został poddany sedacji z 0.1 mg/kg butorfanolu IV. Jego wysięk osierdziowy został usunięty (około 80 ml krwistego płynu). EKG w trakcie postępowania było stabilne. Po procedurze, wykonano ponowne USG, które wykazalo znaczną poprawę pracy serca.
Diureza: Spirinolactone 80 mg PO jako jednorazowe podanie. Furosemid 40 mg PO BID rozpoczęte kolejnego dnia.
• Synulox 750mg PO BID rozpoczęte kolejnego dnia;
• Kolejnego dnia nastąpiło ponowne nagormadzenie się płynu w worku osierdziowym i tamponada serca. Powtórzono pericardiocentezę i usunięto dalsze 80 ml płynu.

Komentarz
Niestety wysięk osierdziowy ponownie wystąpił po drugim drenażu. Po dyskusji dotyczącej rokowania i ewentualnej pericardectomii paliatywnej, właściciel zdecydował się na eutanazję.