Aktualności 2012/13

Wyszukiwarka

  • 2.jpg
  • 5.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg

Projekt

Absolwenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na europejskim rynku pracy – program staży - 2012-1-PL1-LEO02-27890

Powyższy projekt ma na calu zwiększenie mobilności absolwentów wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, umożliwienie praktycznego poznania i porównania metod diagnozowania, leczenia oraz pracy badawczej w różnych krajach Europy w ośrodkach będących liderami w swojej dziedzinie.

Ośmiu uczestników stażu wyłonieni zostali spośród absolwentów medycyny weterynaryjnej na drodze rekrutacji.

Przed planowanym wyjazdem uczestnicy programu otrzymali odpowiednie przygotowanie językowe jak i wiedzę na temat kultury kraju docelowego. Staże odbywają się w czterech państwach Unii Europejskiej: Austrii, Finlandii, Niemczech  oraz Wielkiej Brytanii, w okresie od października 2012 do grudnia 2013 roku. W trakcie stażu uczestnicy mają szansę zaznajomić się z organizacją i warunkami oraz kulturą pracy w klinikach weterynaryjnych w wymienionych krajach.

Doświadczenie i umiejętności zdobyte w krajach Unii Europejskiej mają przełożyć się na wzrost konkurencyjności na regionalnym rynku pracy, ułatwić znalezienie zatrudnienia oraz wpłynąć na podwyższenie poziomu świadczonych usług weterynaryjnych nadając im europejski wymiar. Ponadto, przyczynić się do rozwoju osobowości uczestników poprzez rozwój kreatywności w warunkach odmiennych kulturowo oraz w sytuacjach stresowych, wymagających podejmowania samodzielnych decyzji.