Aktualności 2012/13

Wyszukiwarka

  • 2.jpg
  • 5.jpg
  • 1.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

czerniak, chirurgia

Betsy, lat 9, suka sterylizowana, Yorkshire Terrier
 
Betsty posiada zmianę, która za pośrednictwem biopsji została zdiagnozowana jako czerniak złośliwy. 
Badanie kliniczne: powiększone węzły chłonne przedłopatkowe po tej samej stronie co zmiana, niskie tętno jak na psa tej wielkości ( 60/min ). Masa znajduje się na trzecim palcu lewej nogi, i rozrasta się na czwatego palca. 
Lokalna kontrola guza wymaga amputacji łapy (amputacja trzeciego i czwartego palca  wiąże się ze słabą prognozą funcjonalną). 
Przed przystąpieniem do zabiegu wykonano TK klatki piersiowej, w celu klasyfikacji nowotworu. Niestety przerzuty są widoczne w płucach ( największy 4 mm ).
Z uwagi na przerzuty, zaproponowano paliatywne leczenie ( amputacja trzeciego palca, który powoduje ból i dyskomfort i leczenie farmakologiczne inhibitorem kinazy tyrozynowej, chociaż brak informacji o skuteczności tego leku w tej dolegliwości ).
Betsy mimo prawdopodobnej szybkiej regeneracji po zabiegu chirurgicznym, posiadałaby problemy związane  z nowotworem w ciągu następnych miesięcy. Z tego powodu właściciel zdecydował się uśpić psa.