Aktualności 2012/13

Wyszukiwarka

  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg

University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Equine and Small Animal Medicine

Oddział Medycyny Koni i Małych Zwierząt jest częścią Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Helsinkach. Od wielu lat prowadzi kształcenie studentów, doktorantów oraz lekarzy weterynarii zarówno na poziomie akademickim, jak i klinicznym. Kształcenie kliniczne odbywa się we współpracy ze Szpitalem Weterynaryjnym przy Uniwersytecie w Helsinkach (Teaching Hospital) i zapewnia doskonalenie w zakresie medycyny małych zwierząt (psów, kotów oraz zwierząt egzotycznych), medycyny koni, farmakologii, toksykologii oraz diagnostyki klinicznej. Ze względu na posiadany personel oraz sprzęt kliniczny w wielu dziadzinach medycyny weterynaryjnej jest on ośrodkiem referencyjnym. W obrębie oddziału prowadzone są badania naukowe, studia doktoranckie, specjalizacyjne programy rezydencyjne w ramach European College of Veterinary Surgery and Diagnostic Imaging oraz staże zawodowe dla lekarzy weterynarii pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry.