Aktualności 2012/13

Wyszukiwarka

  • 4.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg

Veterinärmedizinische Universität Wien

Założony w 1765 roku Uniwersytet Weterynaryjny w Wiedniu jest jedyną taka w Austrii, pierwszą w niemieckojęzycznej części Europy oraz jedną z najstarszych na świecie uczelni, która koncentruje się jedynie na naukach weterynaryjnych.

Klinika małych zwierząt, w której będzie przebiegał staż, składa się z czterech departamentów: chorób wewnętrznych małych zwierząt, chirurgii, stomatologii i oftalmologii, anestezjologii i opieki post operacyjnej oraz diagnostyki obrazowej. Posiadany personel oraz posiadany sprzęt czyni z niej ważny ośrodek referencyjny. W skład kadry wchodzą profesorowie, doktorzy, doktoranci, nauczyciele akademiccy, w tym ludzie zajmujący się dydaktyką, badaniami naukowymi oraz pracujący klinicznie. W placówce tej szczególną uwagę poświęca się skomplikowanym przypadkom klinicznym (m.in. w dziedzinie onkologii) oraz nowoczesnej anestezjologii i intensywnej terapii zwierząt.