Aktualności 2012/13

Wyszukiwarka

  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg

Uniwersytet przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu łączy 60-letnią tradycję z nowoczesnością, będąc jedną z wyróżniających się specjalistycznych uczelni w Polsce i jedyną tego typu w makroregionie Polski południowo-zachodniej. Oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Uniwersytet Przyrodniczy kształci ponad 10 000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na 5 wydziałach (Medycyny Weterynaryjnej, Biologii i Hodowli Zwierząt, Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Nauk o Żywności oraz Przyrodniczo-Technologicznym), oferując 22 kierunki studiowania i 46 specjalności. Wydział Medycyny Weterynaryjnej posiada jednolite studia 5,5 letnie, kończące się otrzymaniem tytułu lekarza weterynarii. Wydział ten oferuje również English Division – studia prowadzone w języku angielskim dla obcokrajowców. Uczelnia posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, w tym 220 profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych. Uniwersytet Przyrodniczy posiada certyfikat jakości ISO 9001 : 2000 w zakresie zarządzania dydaktyką, kształcenia oraz działalności naukowo-badawczej. Rocznie realizowanych jest 240 projektów badawczych przez pracowników Uniwersytetu w tym z funduszy Unii Europejskiej na kwotę 90 mln Euro. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2500 absolwentów, którzy poszukują pracy na krajowym i zagranicznym rynku pracy.