Tydzień 2

W drugim tygodniu stażu naszym głównym zajęciem było wyciąganie kwiatów truskawek z pozycji pionowej i ukierunkowanie ich wzrostu bardziej poziomo. W czwartek 27.03.2014 czynność ta została zakończona po raz pierwszy na powierzchni całej szklarni. W piątek 28.03.2014 rozpoczęliśmy wyciąganie kwiatów po raz drugi. Wzrost pędów kwiatów jest tak dynamiczny, że czynność powtarza się kilkakrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego.

W czwartek 27.03.2014 została zorganizowana dla nas wycieczka po zakładzie. Właściciel gospodarstwa osobiście oprowadzał nas po wszystkich pomieszczeniach: szklarni, chłodni, przechowalni, magazynie opakowań, kotłowni oraz hydroforni (przepompowni wody). Głównym paliwem stosowanym do ocieplania jest gaz. Ma on potrójne zastosowanie:

1) jest wykorzystywany do wytwarzania ciepła,

2) dostarcza CO2, który jest niezbędny dla roślin w procesie fotosyntezy,

3) przekształca się go w energię elektryczną, która jest sprzedawana gminie.

Gospodarstwo ma około 70 - letnia tradycję, a jego obecny właściciel wraz z bratem odkupili od ojca ziemie o powierzchni 3 ha. Wcześniej uprawiane były truskawki w polu, obecnie dużo ekonomiczniejsza jest uprawa truskawek w szklarni, w doniczkach. W roku kalendarzowym uzyskuje się 2 zbiory, jesienny jest o 50% mniejszy o wiosennego.

Największy udział w kosztach w prowadzeniu uprawy to koszty związane z pracą ludzką, dlatego odpowiednia atmosfera i kontrola efektywności pracy są niezbędne w uzyskaniu sukcesu. 

 

 

Tydzień 1

Po przyjeździe w sobotę 15. marca 2014 r. zostaliśmy zakwaterowani w hotelu w Tienray. Zostaliśmy zapoznani z najważniejszymi punktami regulaminów obowiązujących na obiekcie. W niedzielę zostały nam przydzielone rowery. Zapoznaliśmy się z droga do zakładu, w którym od poniedziałku rozpoczniemy staż.

W poniedziałek, po dotarciu do  szklarni przed godziną 8:00, razem z grupą 26 dziewczyn poznałyśmy właściciela firmy Cox Aardbeien. Po powitaniu zostały nam w skrócie przedstawione obowiązki, które będziemy wykonywały w czasie stażu.

Przez pierwsze 1,5 dnia głównym zajęciem było obrywanie suchych liści truskawek oraz usuwanie małych liści, które nie są niezbędne do właściwego rozwoju roślin, a blokują prawidłowy rozwój kwiatów (konkurencja o światło).

Po zakończeniu tej czynności w całej szklarni przydzielono nam kolejną pracę pielęgnacyjną - wyciąganie pędów z kwiatami poniżej poziomu sznurka. Dla ułatwienia pracy - poruszamy się na szczudłach. Należy zachowywać odpowiednią delikatność przy wykonywaniu tej czynności - pędy są kruche i można łatwo je złamać. Czynność tę wykonujemy po to, aby owoce lepiej się rozwijały, a ich zbiór poniżej wysokości doniczek był ułatwiony.