Tydzień 7: 2.12 – 6.12.2013 r.

Do niewątpliwie fascynujących aspektów odbywania stażu w międzynarodowej firmie jest możliwość pracy przy bardzo zróżnicowanych projektach. Jednym z nich była współpraca z biurem projektowym Albert Speer & Partner GmbH przy tworzeniu koncepcji zagospodarowania nowopowstającej dzielnicy Abudży – stolicy Nigerii. Nowa cześć miasta ma powstać z okazji stulecia istnienia państwa i charakteryzować się zredukowanym do minimum oddziaływaniem na środowisko. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższym materiale filmowym:

http://www.youtube.com/watch?v=jTvCri64_dw

Zadaniem Atelier Dreiseitl jest stworzenie zrównoważonej koncepcji zagospodarowania wody w planowanej części miasta. Cały system ma się opierać na tzw. niebiesko-zielonej infrastrukturze, czyli szeregu zabiegów technicznych wykorzystujących roślinność do filtrowania i magazynowania wody deszczowej. Dodatkowo chcemy by 100% wody opadowej było transportowane na powierzchni, w celu poprawienia mikroklimatu, oraz podniesienia wartości estetycznych miasta.

Do tej pory wypracowaliśmy wstępne założenia dotyczące wykorzystania proponowanych środków takich jak zielone dachy i fasady, cysterny magazynujące wodę opadową czy zieleń uliczna filtrująca wodę. Poniżej znajdują się wstępne szkice ilustrujące główne założenia naszej koncepcji. 

Tydzień 6: 25.11 – 29.11.2013 r.

Atelier Dreiseitl dostało zlecenie stworzenia koncepcji zagospodarowania wody na terenie planowanego parku kulturowego w stolicy Indonezji – Dżakarcie. Jest to zadanie o tyle trudne, że przez działkę należącą do inwestora aktualnie przepływają trzy otwarte kanały kanalizacji ogólnospławnej. Za ich pośrednictwem ścieki transportowane są bezpośrednio do morza. W ten sposób to ponaddziesięciomilionowe miasto pozbywa się ponad 95% wszystkich ścieków, a tylko niewiele ponad 4% z nich trafia do oczyszczalni zlokalizowanej w jego północnej części.

Jednym z głównych celów, jakie sobie wyznaczyliśmy było podczyszczenie możliwie największej ilości ścieków przepływających przez teren objęty opracowaniem. Obszar został zatem podzielony na dwie części: reprezentacyjną, ze sztucznym stawem zasilanym wyłącznie wodą opadową; oraz rekreacyjną, w której na specjalnie zaprojektowanych polach irygacyjnych będzie miał miejsce pięciostopniowy proces oczyszczania ścieków płynących w otwartych kanałach.

Dodatkowym wyzwaniem było zaprojektowanie całego systemu w sposób, który gwarantowałby bezpieczeństwo budynków podczas powodzi występujących w Dżakarcie przynajmniej raz do roku. Odpowiedzią na to zagrożenie jest park stanowiący obszar buforowy miedzy kanałem a budynkami, który jednocześnie pełni funkcję polderu zalewowego.

Więcej artykułów…

  1. Tydzień 5: 18.11 – 22.11.2013 r.