Tydzień 18

W minionym tygodniu miałem przyjemność pracować nad koncepcją zagospodarowania terenu wokół nowo-planowanego terminalu lotniska w stolicy Irlandii – Dublinie. Projekt jest częścią zlecenia, które Atelier Dreiseitl realizuje we współpracy z międzynarodową grupą ekspertów pod kierownictwem biura architektonicznego KCAP Architects&Planners. Obszar objęty opracowaniem rozpościera się na powierzchni 70ha i w dużej części położony jest na terenach poprzemysłowych. Z punktu widzenia inżynierii środowiska jest to tzw. obszar zdegradowany, który wymaga szczególnych środków ostrożności przy zagospodarowaniu wody opadowej. Dodatkowe źródło ograniczeń projektowych stanowią restrykcyjne przepisy dotyczące terenów przylegających do lotnisk, które czasami znajdują odzwierciedlenie w absurdalnych paradoksach. Jednym z nich jest zakaz stosowania otwartych zbiorników na wodę opadową, ponieważ mogą one potencjalnie służyć za siedlisko dla ptaków, których obecność z oczywistych względów nie jest pożądana w strefie natężonych ruchu powietrznego.

Wbrew pozorom ograniczenia często sprzyjają pracy twórczej, a znalezienie odpowiedniego dla danych warunków rozwiązania przynosi z reguły sporą satysfakcję projektantom. Mam nadzieję, że tak będzie i w tym przypadku. Prace nad koncepcją zagospodarowania lotniska w Dublinie będą trwały jeszcze kilka miesięcy, więcej szczegółów na ten temat można znaleźć pod poniższym adresem:

http://www.kcap.eu/en/news/2013/kcap_selected_for_masterplan_development_at_dublin_airport

Ze swojej strony załączam natomiast jedną z wstępnych wizualizacji, które wykonałem na potrzeby rozmów z klientem.

Tydzień 17

W ubiegłym tygodniu poproszono mnie o pomoc przy projekcie nowego planu zagospodarowania wybranych dystryktów Stambułu, opracowywanym przez nasze biuro we współpracy z architektami z firmy Foster+ Partners. Jednym z głównych problemów infrastrukturalnych, z którymi mierzy się to największe w Europie miasto jest niedobór wody zdatnej do picia oraz stale zmniejszający się udział terenów zielonych w krajobrazie. Proponowane przez Atelier Dreiseitl rozwiązania mają na celu znalezienie odpowiedzi na powyższe zagadnienia przy jednoczesnym wykreowaniu nowych, przyjaznych mieszkańcom, przestrzeni miejskich.

Umiejętność estetycznego wkomponowania elementów typowo infrastrukturalnych w tkankę miejską jest cechą wyróżniającą nasze biuro na tle konkurencji. Proponowane przez nas rozwiązania  techniczne w ciągu ostatnich 10-15 lat stały się standardem inżynierii miejskiej w krajach rozwiniętych. Mowa tu głównie o różnego rodzaju rynnach, otwartych zbiornikach bądź cysternach na wodę opadową czy klombach filtrujących deszczówkę. Prawdziwą sztuką jest takie dobranie proporcji, materiałów i układu tych elementów, by razem tworzyły spójną estetycznie całość. Wydaje mi się, że w przypadku Stambułu udało nam się to osiągnąć.

 Podczas odbywania stażu w ramach programu Leonardo da Vinci przekonałem się również, jak dużą rolę odgrywa sposób prezentacji pomysłów projektowych. Bardzo często właśnie od strony graficznej zależy, czy zleceniobiorca zdecyduje się na proponowany przez nas wariant, czy go odrzuci. Z tego względu dużą uwagę przykładamy do czytelności naszych idei i sposobu ich zobrazowania. Poniżej załączam kilka przekrojów, nad którymi pracowałem w ubiegłym tygodniu. Mam nadzieję, że udało mi się w nich spełnić powyższe kryteria.

Więcej artykułów…

  1. Tydzień 16