Tydzień 20

Po krótkim okresie przerwy w ubiegłym tygodniu kontynuowałem pracę nad projektem zagospodarowania reprezentacyjnej dzielnicy Civic Center District w San Francisco. Tym razem głównym punktem, nad którym pracowaliśmy było opracowanie lokalnego planu gospodarowania wodą opadową oraz zasobami energetycznymi poszczególnych budynków przy uwzględnieniu pełnionych przez nie funkcji.

Celem, jakie stawiamy dzielnicy jest osiągnięcie niezależności zarówno energetycznej, jak i w kwestii zaopatrzenia w wodę pitną do roku 2020. Realizacja powyższych wytycznych będzie możliwa dzięki zastosowaniu podstawowych narzędzi zrównoważonego rozwoju takich jak: ograniczenie konsumpcji, zwiększenie lokalnej produkcji oraz postawienie na odzysk surowców i energii pierwotnych. W tym celu proponujemy stworzenie centralnej stacji przetwórstwa zlokalizowanej w nieużywanych aktualnie podziemiach znajdujących się pod głównym placem. Wszystkie budynki będą do niej podłączone za pośrednictwem magistrali opasającej dzielnicę, co pozwoli zbilansować aktualne potrzeby i możliwości produkcyjne poszczególnych z nich.

Jak już wspominałem we wcześniejszym wpisie wszystkie nasze pomysły są omawiane z mieszkańcami podczas organizowanych specjalnie w tym celu warsztatach. Na potrzeby jednego z nich przygotowałem poniższą wizualizację wyjaśniającą szczegóły proponowanych przez nas rozwiązań.

Tydzień 19

Jednym z elementów najbardziej przyspieszających pracę podczas rysowania planów w programach przeznaczonych do elektronicznego wspomagania projektowania jest zastosowanie standardów rysunkowych. Praktycznie każde większe biuro posiada własne, a ich zakres wynika z najczęściej realizowanych projektów. W przypadku Atelier Dreiseitl najwięcej prac realizowanych w programie AutoCAD dotyczy przekrojów poprzecznych i rzutów terenu. O moich próbach optymalizacji rysowania tych pierwszych wspominałem już w jednym z wcześniejszych wpisów. Wielkoobszarowe rzuty, nad którymi pracujemy najczęściej, z natury rzeczy są na tyle skomplikowane, że zastosowanie podejścia parametrycznego jest w ich przypadku praktycznie niemożliwe. Jedynym możliwym rozwiązaniem przyspieszającym rysowanie jest przygotowanie gotowych do wielokrotnego wykorzystania elementów rysunkowych zwanych blokami. W przypadku architektury krajobrazu są to najczęściej obiekty przedstawiające różnego rodzaju rośliny, ludzi, pojazdy, jak również szrafury.

Moje zadanie w ubiegłym tygodniu polegało na aktualizacji i rozbudowie używanej w naszym biurze biblioteki symboli, tak by każdy pracownik mógł z niej bez przeszkód korzystać. Mam nadzieję, że dzięki mojej pracy przyszła praca przy tworzeniu rzutów w AutoCADzie choć w niewielkim stopniu będzie bardziej efektywna.

 

Więcej artykułów…

  1. Tydzień 18