Tydzień 8: 9.12 – 13.12.2013 r.

Poza projektami koncepcyjnymi i realizacyjnymi wykonywanymi na zlecenie inwestora, Atelier Dreiseitl bierze również udział w konkursach architektonicznych. W ubiegłym tygodniu przygotowywaliśmy propozycję zagospodarowania terenu dzisiejszego dworca kolejowego w Osace właśnie w celu zgłoszenia jej do międzynarodowego konkursu. Nasza koncepcja zakładała przekształcenie aktualnie zdegradowanego pod względem przyrodniczym terenu w zieloną oazę usytuowaną w środku miasta. Żeby osiągnąć ten cel zaproponowaliśmy utworzenie otwartych parkowych przestrzeni publicznych, pokrycie zielenią dachów planowanych budynków oraz stworzenie systemu fontann, kanałów i sztucznych jezior zasilanych wodą opadową.

Centrum Osaki jest prawie całkowicie pokryte gęstą zabudową, a jego mieszkańcy nie mają aktualnie dostępu do publicznych założeń parkowych. Mamy nadzieję, że dzięki proponowanym przez nas rozwiązaniom podniesie się jakość życia zarówno mieszkańców, jak i 2 milionów podróżnych codziennie korzystających z dworca.

Poniżej załączam rzut terenu objętego opracowaniem, nad którym pracowałem.

 

Tydzień 4: 11.11 – 15.11.2013 r.

Jednym z podstawowych narzędzi w pracy inżyniera środowiska jest program AutoCAD wykorzystywany do dwu- i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania. Poza wbudowaną funkcjonalnością AutoCAD umożliwia użytkownikom tworzenie własnych komend usprawniających wykonywanie czynności często powtarzających się w ich pracy. Służą do tego skrypty pisane w języku programowania AutoLISP.

W ubiegłym tygodniu powierzono mi zadanie napisania kilku skryptów przyspieszających stale wykorzystywane przez nasze biuro procedury. Do najczęstszych należały:

  • rysowanie linii przekrojowej na podstawie serii punktów dwuwymiarowych z daną rzędną wysokości terenu,
  • wstawianie pola tekstowego z daną powierzchnią przypisaną do wybranego przez użytkownika obiektu,
  • wstawianie pola tekstowego z daną długością przypisaną do wybranego przez użytkownika obiektu, oraz
  • drukowanie zaznaczonych warstw z rysunku do osobnych plików PDF w celu późniejszej obróbki w programie graficznym Photoshop.

Dzięki włączeniu napisanych przeze mnie skryptów do standardowych palet narzędzi programu AutoCAD, każdy pracownik biura będzie mógł ich używać i tym sposobem znacząco usprawni się codzienną pracę w biurze.

Więcej artykułów…

  1. Tydzień 3: 4.11 – 8.11.2013 r.