Tydzień 14

Najczęściej powtarzane pytania podczas zeszłotygodniowych warsztatów w Wolfsburgu dotyczyły niwelety osi planowanych dróg na terenie osiedla jak również ich spadków poprzecznych. Te informacje są istotne z dwóch względów: odprowadzenia wody opadowej do sieci kanalizacyjnej w sposób gwarantujący bezpieczeństwo systemu przy intensywności opadu występującej statystycznie raz na 10 lat, oraz zapewnieniu ochrony budynków przed zalaniem w przypadku deszczu ulewnego o wyższej intensywności. Na podstawie doświadczeń zebranych przy realizacji podobnych projektów na terenie Niemiec Atelier Dreiseitl stara się projektować drogi ze spadkiem podłużnym wynoszącym 1% oraz poprzecznym nachyleniem w wysokości 2%. Takie rozwiązanie daje możliwość zastosowania atrakcyjnej wizualnie infrastruktury służącej do powierzchniowego odprowadzenia wody opadowej, która stała się niejako znakiem rozpoznawczym naszego biura.

W celu lepszej prezentacji proponowanych przez nas rozwiązań wykonałem około 20 przekrojów poprzecznych w różnych miejscach terenu objętego opracowaniem. Poniżej załączam kilka z nich.

Tydzień 13

W tym tygodniu brałem udział w dwudniowym wyjeździe do Wolfsburga, gdzie odbyły się warsztaty z przedstawicielami różnych departamentów urzędu miasta. Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu potraktowałem jako duży zaszczyt ponieważ – poza szefami działów wodnego i projektowego – byłem jedynym członkiem zespołu projektowego, którego spotkało to wyróżnienie. Podczas rozmów przedstawiliśmy przygotowaną w ubiegłych tygodniach koncepcję zagospodarowania terenu planowanego osiedla mieszkaniowego i poddaliśmy jej ogólne założenia pod dyskusję.

Większość zaprezentowanych przez nas pomysłów została przyjęta z dużym entuzjazmem i zaakceptowana bez większych przeszkód. Niektóre, jak np. zastosowanie powierzchniowej kanalizacji deszczowej dla całego terenu objętego opracowaniem – wzbudziły jednak wątpliwości przedstawicieli organu będącego odpowiednikiem wrocławskiego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Podobne pomysły były już realizowane w mieście Wolfsburg i z różnych przyczyn się nie sprawdziły: w niektórych przypadkach winny był projektant, w innych zarządcy terenu z czasem przestali dbać o infrastrukturę, co doprowadziło do utraty przepustowości systemu. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w projektowaniu rozwiązań tego typu, moi szefowie mogli odwołać się do zrealizowanych przez Atelier Dreiseitl osiedli mieszkaniowych i rozwiać przynajmniej część wątpliwości naszych interlokutorów.

Niektóre pytania pozostały jednak bez odpowiedzi i naszym zadaniem w ciągu najbliższych kilku tygodni będzie wypracowanie kompromisu zadowalającego wszystkie strony. Z całą pewnością nie będzie to zadanie łatwe, ale chętnie się z nim zmierzę.

Więcej artykułów…

  1. Tydzień 10 i 11