Aktualności 2012/13

Wyszukiwarka

  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg

PRZEDNIE ZWICHNIĘCIE SOCZEWKI U KOTA

ZWICHNIĘCIE PRZEDNIE SOCZEWKI U KOTA

DRAGICA

11.5- letni kot Europejski, przybłęda przygarnięta w 2001 roku. Żywiony komercyjną karmą dla kotów. W miejscu jego zamieszkania znajduje się od niedawna jeszcze jeden kot, który nie wykazuje żadnych objawów chorobowych, jest żwawy i zdrowy.

Od początku tego roku prawe oko wykazywało objawy zmętnienia, co (wg poprzedniego lekarza weterynarii) nie wiązało się z tratą zdolności widzenia. Od około 5 tygodni oko całkowicie zmętniałe, badanie oftalmologiczne wykazało przednie zwichnięcie soczewki. Drugie oko (lewe) było już raz operowane- operacja odtworzenie przewodu łzowego, później bez większych problemów.

  • PRZEBIEG BADANIA OKULISTYCZNEGO

OKO LEWE:

-)  test łzowy Schirmera 33mm/min

-  osiowe zmętnienie rogówki średniego stopnia,

- ogniskowe przyćmienie tęczówki na godzinie 11,

- zwichnięcie przednie soczewki,

- dodatni test z fluoresceiną,

-  ciśnienie wewnątrzgałkowe 24mmHg

 OKO PRAWE:

- test łzowy Schirmera 27mm/min,

- zaćma korowa przednia i tylna ze pęcherzykowatymi zmętnieniami

- ciśnienie wewnątrzgałkowe 17mmHg

Ogólnie Dragica nie odczuwa wielkiego dyskomfort, oczy są otwarte, nie wykazuje objawów bolesności.

 

Leczenie: chirurgiczne- operacja ICLE intrascapular lens extraction- usunięcie soczewki oraz vitrectomia- usnięcie części ciała szklistego.

 

 

 

ZWICHNIĘCIE SOCZEWKI

Soczewka jest umieszczona w gałce ocznej za tęczówką, jej centralna część jest odsłonięta przez źrenicę. Fizjologicznie utrzymywana jest w swojej pozycji przez małe włókna nazywane obwódką rzęskową lub więzadełkiem rzęskowym. Obwódka ta jest przymocowana do części równikowej soczewki oraz do ciałka rzęskowego z drugiej strony. Przednią komorę oka wypełnia ciecz wodnista, natomiast za soczewką znajduje się galaretowate ciało szkliste. Ciecz wodnista jest produkowana w ciele rzęskowym i przepływa przez źrenicę do komory przedniej oraz ulega przesączeniu przez tzw. kąt przesączania jaki tworzy rogówka oraz tęczówka. W tym miejscu ciecz wodnista z powrotem ulega wciągnięciu do krążenia ogólnego. Ciecz wodnista utrzymuje prawidłowe ciśnienie oka tzw. ciśnienie wewnątrzgałkowe. Wstrzymanie lub zablokowanie tego przepływu często powoduje jaskrę.

Przyczyny zwichnięcia soczewki

Przyczyną jest poluzowanie (podwichnięcie, subluxatio) lub całkowite zerwanie więzadeł podtrzymujących soczewkę na miejscu. Jeżeli całkowicie ‘wolna’ soczewka przemieszcza się do komory przedniej oka mówimy o przednim zwichnięciu soczewki, natomiast kiedy przemieszcza komory tylniej mówimy o tylnym zwichnięciu soczewki.

Etiologia:

- pierwotna (dziedziczne) zwichnięcie soczewki, znany m.in. u terrierów

- wtórne do urazu

- wtórne do zapalenie

- wtórne do jaskry

- wrodzone spowodowane nieprawidłową budową

- idiopatyczne

U kotów starszych bardzo często występuje przednie zwichnięcie soczewki bez znanej przyczyny. Część powiązana jest z zapaleniem, które mogło być spowodowane infekcjami wirusowymi jak np. FIV.

Konsekwencje zwichnięcia soczewki:

Przednie zwichnięcie soczewki jest traktowane jak nagły przypadek i wymaga szybkiej reakcji gdyż powoduje zablokowanie odpływu cieczy wodnistej co może powodować jaskrę. Dodatkowo zwichnięta soczewka może powodować uszkodzenie, obrzęk i zmętnienie rogówki uszkadzając warstwę nabłonkową rogówki, która warunkuje jej przejrzystość.

Postępowanie

Pierwszym krokiem jest dokładne badanie oftalmologiczne i oszacowanie perspektywy widzenia. Jeżeli zwichnięcie jest długotrwałe i jeśli jaskra trwa ponad 72 godziny lub jeśli w oku jest krwotok szanse na zachowanie widzenia są obniżone.

Jeżeli zwichniecie nastąpiło niedawno i ciśnienie wewnątrzgałkowe jest nieznacznie tylko podwyższone a siatkówka i nerw wzrokowy nie wykazują żadnych zmian, możliwe będzie uratowanie wzroku poprzez chirurgiczną operację. Nazywamy to wewnątrztorebkową ekstrakcją soczewki- kiedy usuwana jest wraz z otaczającą ją kapsułą. Wymaga to większego nacięcia niż w przypadku tradycyjnej operacji zaćmy i kiedy usunięta zostanie torebka soczewki możliwe jest także zastąpienie jej sztuczną soczewką  IOL. W wielu przypadkach konieczne jest także usunięcie części uszkodzonego ciała szklistego (vitrectomia).

W niektórych przypadkach u kotów z podwichnięciem (subluxatio)  soczewki  i nie ma zablokowania przepływu cieczy i jaskry, może wystarczyć farmakoterapia w celu utrzymania prawidłowego ciśnienia w gałce oczne i utrzymywania relatywnie zwężonej źrenicy w celu uniknięcia całkowitej zwichnięcia. W razie gdy obecne jest niewielka jaskra można wykonać chirurgię laserową żeby utrzymać odpowiednie ciśnienie. Konieczne jest częste badanie okulistyczne takiego pacjenta.

Jeśli zdolność widzenia w oku nie została zachowana, zabieg taki może nie przynieść zamierzonego efektu. Jeśli jest bolesność można rozważyć 2 opcje- enukleację oraz umieszczenie silikonowego wypełnienia w miejsc usuniętego częściowo oka.