Aktualności 2012/13

Wyszukiwarka

  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg

Pierwotny Nowotwór złośliwy złpłuc

Lucky została przyjęta na oddził kardiologii i intensywnej terapii.Przez osatni tydzień przestała jeść,była osłabiona,miała świszczacy oddech podczas spacerów.Była leczona przez jej lokalnego lek.wet. furosemidem,enrofloksacyna,amoxycylina oraz NSAID jednak to nie przyniosło zbytniej poprawy.Ostatnimi dniami miała pare epizodów wymitów. Oprócz osatniego pogorszenia Lucky dotychczas nie chorowała i nie była na nic leczona.

Podczas badania klinicznego w szpitalu Lucky była przytomna, oraz zdenerwowana.Kaszlała,miała duszność,przyspieszony oddech,po obydwu stronach klatki piersiowej słyszalne były szmery sercowe 2/6 stopień przy lewym wierzchołku serca i 3/6 stopień przy prawym wierzchołku serca.

Temperatura 39,6 stopni,Ilość oddechów 42 na minute,BSC 5/9,Płuca  osłuchowo bez zastrzeżeń.

Badania:

Echo serca- mitralna i trójdzielna niedomykalność zastawek-endocardiosis,w pełni skompensowana.Hypovolenia-wtornie to konkurencyjych schorzeń,Normlana funkcjia skurczowa i rozkurczowa serca.

RTG klatki piersiowej- Rozsiane obustronne zmiany oskrzelowo-śródmiaższowe płuc,najbardziej widoczne w prawym płacie doogonowym,o ziarnisto,granulastym wygladzie.Diagnostyka różnicowa obejmowała chłoniaka,ostry stan alergiczny płuc,rozsiane odoskrzelowe zapalenie płuc,przeżuty nowotworowe.

USG prawego doogonowego płata płuc- zmienna echogeniczność sugerujaca zmiany nowotworowe lub ropnia płuc.

Cytologia płynu z dróg oddechowych(bronchalveolar lavage)-zgodna z przewlekłym podrażnieniem i stanem zapalnym,

Bakteriologia wymazu z gardła- Acetinobacter wrażliwy na szeroki zakres antybiotyków.

 

Leczenie szpitalne:

Zostało podięte leczenie pod katem zapalenia płuc- amoxycylina metronidazol dożylnie oraz enrofloxacyna.Płynoterapia dożylna,tlenoterapia,leki przeciwbólowe -buprenorphina.W planach było wykonanie tomografi komputerowej i popranie biopsji cienkoigłowej płuc w znieczóleniu ogólnym aby uzyskać ostateczna diagnoze.Jednka stan Lucky bardzo się pogorszył mimo intensywnej terapii brak było poprawy,duszność i zły stan się nasilał.Została podjęta decyzja o eutanazji.Badanie pośmiertne-cbiopsia i cytologia płuc wykazały pierwotny nowotwór złośliwy płuc-adenocarcinoma.

Chylothorax

Tatty został przyjęty na odział Kardiologii w celu dalszej diagnostyki i znalezienia przyczyny pogarszajacej sie dusznosci.Tego samego dnia jego codzienny lek. wet. zdrenażował z prawe i lewej strony klatki piersiowej 200 ml chłonki.Tatty do tego czasu był zdrowym kotem bez żadnych problemów zdrowotnych,właścicele zauważyli u niego w ciagu ostatnich paru dni utrudnione oddychanie,oraz zwiększona ilość oddechów.Podczas badania klinicznego był wciaż spremedykowany po podaniu leków sedujacych u poprzedniego lekarza weterynarii.Ilosc uderzeń serca na minute wynosiła 168,temp 39 stopni,błony śluzowe różowe,przyspieszony oddech 48 na minute i utudnione oddychanie tłocznia brzuszna.

 

Badania:

Echokardiografia- umiarkowana w pełni kompensacyja kardiomiopatia przerostowa nie wymagajaca leczenia farmakologicznego na tym etapie.

Biochemia: w normie

Hematologia: lymfopenia.

FeLv,Fiv- negatywne

Badanie cytologiczne płynu pobranego z klatki piersiowej-albuminy 29,globuliny 11,triglicerydy 23.35,cholesterol 3.56- analiza wskazujaca na chłonke.

RTG klatki piersiowej,tomografia klatki piersiowej- gromadzenie chłonki w opłucnej,zapadniety płat płuca doogonowego prawego,3 zmiany wskazujace na guzy w mediastinum, oraz w płucach -w obywdu płatach doogonowych.

Diagnoza: Chylothorax,prawdopodobnie wtórnie do przerwania przewodu chlonnego piersiowego.Guzy- w trakcie dalszej diagnozy.

Leczenie szpitalne: thorakocenteza przed CT,zostało zdrenowane  60 mls chłonki  z opłucnej.Zostały podane diuretyki-furosemid 1 mg/kg,płyny dożylne 2ml/kg.h,amoxycylina z kwasem klawunalowym 20mg/kg 2 razy dziennie tabl.

 

Leki do domu:

Furosemid 20 mg tabl pół tabl 2 razy dziennie.

Synulox tabl

Mirtazapine- 1/4 tabl w pojedynczej dawce raz na 3 dni w razie braku apetytu.

Dieta: normalna

Wysiłek fizyczny- ogarniczony

Nastepna wizyta: w poniedziałek dzień przed ustalonym zabiegiem torakotomi który jest ustalony na wtorek w celu dalszej diagnozy przyczyny gromadzenia się chłonki,oraz w celu pobrania biopsii z guzów w kaltce piersiowej.

 

Więcej artykułów…

  1. chirurgia, sarcoma