Aktualności 2012/13

Wyszukiwarka

  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg

Nadczynność przytarczyc, chirurgia

Kuba, pies, kastrowany, 7 lat, mix
 
Kuba został zreferowany z podejrzeniem pierwotnej nadczynności przytarczyc.
Fizykalnie Kubla b/z.
Obecność zwiększonego stężenia PTH i PTHrP, hiperkalcemia, bez niewydolności nerek jest diagnostyczna dla pierwotnej nadczynności przytarczyc.
Wyjaśniono właścicielom, że należy:
- ponownie sprawdzić ilość zjonizowanego wapnia, w celu ustalenia czy pies wymaga płynoterapii przed operacją
- wykonać badanie USG obszaru tarczycy w celu zidentyfikowania powiększenia przytarczyc
- okolicę zweryfikować chirurgicznie i usunąć powiększone przytarczyce
Właściele obawiali się, że Kuba będzie poddany niepotrzebnie zabiegowi, w przypadku, kiedy podczas zabiegu powiększone przytarczyce nie zostaną znalezione ( co się zdarza okazjonalnie), a obraz USG będzie niejednoznaczny. W związku z tym właściele zdecydowali się na powtórzenie pomiaru PTH. Możliwe jest, że choroba jest na początkowym stadium co powoduje wahanie się poziomu Ca i PTH w granicach normy.
 
Zjonizowane Ca Kuby : 1,48 mmol / L (1,25 - 1,50 mmol / L) 
USG: prawy obszar tarczycy trochę zaokrąglony, mierzy 5,6 mm w krótkiej osi, przy czym po lewej stronie został wydłużony i mierzy 3,8 mm. Nie zauważono zmian gruczołów przytarczyc, dlatego pobrano próbkę krwi do ponownego pomiaru stężenia PTH. Spodziewamy się wyniku za tydz. Jeśli wynik będzie podwyższony Kuba zostanie umówiony na zabieg.

czerniak, chirurgia

Betsy, lat 9, suka sterylizowana, Yorkshire Terrier
 
Betsty posiada zmianę, która za pośrednictwem biopsji została zdiagnozowana jako czerniak złośliwy. 
Badanie kliniczne: powiększone węzły chłonne przedłopatkowe po tej samej stronie co zmiana, niskie tętno jak na psa tej wielkości ( 60/min ). Masa znajduje się na trzecim palcu lewej nogi, i rozrasta się na czwatego palca. 
Lokalna kontrola guza wymaga amputacji łapy (amputacja trzeciego i czwartego palca  wiąże się ze słabą prognozą funcjonalną). 
Przed przystąpieniem do zabiegu wykonano TK klatki piersiowej, w celu klasyfikacji nowotworu. Niestety przerzuty są widoczne w płucach ( największy 4 mm ).
Z uwagi na przerzuty, zaproponowano paliatywne leczenie ( amputacja trzeciego palca, który powoduje ból i dyskomfort i leczenie farmakologiczne inhibitorem kinazy tyrozynowej, chociaż brak informacji o skuteczności tego leku w tej dolegliwości ).
Betsy mimo prawdopodobnej szybkiej regeneracji po zabiegu chirurgicznym, posiadałaby problemy związane  z nowotworem w ciągu następnych miesięcy. Z tego powodu właściciel zdecydował się uśpić psa.
 

Więcej artykułów…

  1. karidiomiopatia przerostowa u kota.