Aktualności 2012/13

Wyszukiwarka

  • 5.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg

Absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na europejskim rynku pracy - program staży.

Projekt ma na celu zwiększenie mobilności absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz umożliwienie absolwentom praktycznego poznania i porównania metod diagnozowania, leczenia oraz pracy badawczej w ośrodkach będących liderami w dziedzinie medycyny weterynaryjnej (Wydział Medycyny Weterynaryjnej); osobistego doświadczenia wzajemnego oddziaływania pomiędzy ogrodnictwem, nauką, innowacją oraz praktyką (Wydział Przyrodniczo-Technologiczny); praktycznego przygotowania w zakresie technologii, przechowywania i przetwarzania żywności w przemyśle spożywczym (Wydział Nauk o Żywności); nabycia umiejętności w zakresie planowania i projektowania oraz wykonywania praktycznych działań służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji).
 
Poza tym projekt ma na celu doskonalenie przez stażystów umiejętności o znaczeniu zawodowym, według nowoczesnych europejskich standardów oraz poznanie praktycznych rozwiązań stosowanych w europejskich instytucjach. Zapewni to solidne przygotowanie do przyszłej, samodzielnej pracy w zawodzie weterynarza, ogrodnika, inżyniera technologii żywności i żywienia oraz inżyniera środowiska. Ponadto przebywanie wśród osób o innej kulturze i innym spojrzeniu na specyfikę poszczególnych zawodów, sprzyja doskonaleniu zdolności interpersonalnych, pracy w zespole, adaptacji w nowych warunkach oraz radzeniu sobie w różnych sytuacjach zawodowych i prywatnych oraz nabywaniu umiejętności efektywnego rozwiązywania problemów, a także kreatywności w realizacji powierzonych zadań.
 
Celem stażu za granicą jest również opanowanie języka obcego, szczególnie terminologii i słownictwa branżowego oraz umiejętność posługiwania się językiem na co dzień, zarówno na polu zawodowym jak i pozazawodowym. Praktyczne doskonalenie zdolności językowych usprawni i ułatwi nawiązywanie kontaktów oraz przepływ informacji. Będzie to sprzyjało budowaniu międzynarodowej współpracy oraz integracji środowiska poszczególnych grup zawodowych różnych krajów Unii Europejskiej.
 
Staże będzie odbywać 26 uczestników w 6 państwach: Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii oraz Danii. Absolwenci medycyny weterynaryjnej, technologii żywności i inżynierii środowiska będą odbywać staże w okresie od października 2013 roku do marca 2014 roku. Z kolei absolwenci kierunku ogrodnictwo, w okresie od marca 2014 roku do czerwca 2014 roku. W trakcie odbywania staży uczestnicy będą mogli zaznajomić się z organizacją, warunkami i kulturą pracy oraz strukturą funkcjonowania i metodami zarządzania w instytucjach przyjmujących w poszczególnych krajach. Sprzyjać temu będzie wybór partnerów przyjmujących, którzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu praktyk i staży, wysoce wykwalifikowaną kadrę i specjalistyczne wyposażenie.
 
Doświadczenie i umiejętności zdobyte w krajach UE przełożą się na wzrost konkurencyjności na regionalnym rynku pracy, ułatwienie znalezienia zatrudnienia lub podjęcia samozatrudnienia oraz podwyższenie poziomu świadczonych usług, nadając im europejski wymiar. Ponadto udział w stażach przyczyni się do rozwoju osobowości uczestników poprzez rozwój kreatywności w warunkach odmiennych kulturowo oraz w sytuacjach stresowych, wymagających podejmowania samodzielnych decyzji.

University of Glasgow Small Animal Hospital

University of Glasgow Small Animal Hospital jest jednym z najbardziej zaawansowanych  i czołowych szpitali referencyjnych w Wielkiej Brytani i Europie pozwalający pacjentom korzystać z opieki dostępnej 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez cały rok pod okiem światowej sławy wysoko wykwalifikowanych  specjalistów posiadających wyższe stopnie oraz międzynarodowe dyplomy. Pod ich okiem szkoleni są rezydenci oraz interniści. Kadra wspierana jest trzydziestoma wyspecjalizowanymi pielęgniarkami oraz 40 studentami ostatniego roku studiów medycyny weterynaryjnej.

Pacjenci są odsyłani na konsultacje  w zakres których wchodzą: choroby wewnętrzne, onkologia, neurologia, diagnostyka obrazowa, oddział intensywnej terapi, klinika leczenia bólu,okulistyka,chirurgia,ortopedia,kardiologia,radioterapia,anesteziologia. Szpital na miejscu dysponuje radiogarfią cyfrową,USG dopplerem,zaawansowanymi badaniami obrazowymi(CT,MRI,videofluoroskop),intensywną radiologią.

Pierwszy szpital w Wielkiej Brytani wykorzystujący leczenie jodem radioaktywnym nadczynność tarczycy u kotów.

Wielokrotnie nagradzany szpital w zakresie usług,personelu oraz doskonałości zaplecza,zarówno dla klientów jak i pacentów .Small Animal Hospital  zdobył dwie nagrody na tegorocznym Kongresie Brytyjskiego Stowarzyszenia Weterynaryjnego  „Veterinary Hospital Practice Awards Design Association”. Obiekt którego stworzenie pochłoneło 15 milionów funtów, został otwarty w 2009 zajął pierwsze miejsce jako nejlepszy  projekt Szpitala Referencyjnego oraz Najlepszy Szpital / Praktyka kategorii Design.

‘VRCC’ Veterinary Referral Cancer and Critical Care Centre

Centrum zapewnia profesjonalną opiekę weterynaryjną dzięki: wysoko wykwalifikowanym specjalistom, wykorzystaniu najnowszych technik leczenia oraz nowoczesnemu sprzętowi, rzadko spotykanemu w innych klinikach. Zespół VRC tworzą najlepsi specjaliści z Europy i z USA. Placówka ta jest liderem w dziedzinie leczenia nowotworów u psów i kotów. Do placówki przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem wystawionym przez lekarza weterynarii i diagnozowani przez specjalistów z dziedziny kardiologii, neurologii, chirurgii, onkologii, diagnostyki obrazowej, anestezjologii oraz chorób wewnętrznych.

Zespół VRC prowadzi 24 godzinną opiekę medyczną przez 7 dni w tygodniu. Składa się z 20 specjalistów oraz 12 wykwalifikowanych pielęgniarek. Centrum co roku organizuje staże, dzięki czemu ma doświadczenie w nauczaniu.

Valley Equine Hospita

Valley Equine Hospital, wcześniej znany jako The Ridgeway Veterinary Group powstał w 1997 roku. Klinika jest w całości poświęcona diagnostyce i leczeniu koni. Zapewnia 24-godzinną opiekę przez 7 dni w tygodniu oraz dojazdy do klienta. Zajmuje się zarówno przypadkami pierwszego kontaktu jak i wymagającymi skierowania do szpitala bez względu na typ użytkowy zwierzęcia, pośród nich konie wyścigowe, dresaż, eventing, rekreacyjne czy hodowlane.

Valley Equine Hospital położony jest na południu Anglii, w Lambourn (Berkshire) – samym sercu Doliny Koni Wyścigowych. Otoczony jest stajniami po 150 -200 koni pełnej rasy angielskiej oraz torami wyścigowymi.

Szpital posiada Tier Three R.C.V.S , dwóch chirurgów, dwoje stażystów, zespół pielęgniarek oraz zespół terenowych  lekarzy weterynarii działających na terenie obejmującym Berkshire, Wiltshire, Hampshire and Oxfordshire.

Usługi oferowane przez klinikę to między innymi  pełny zakres chirurgii ortopedycznej, jak i tkanek miękkich,  badanie kulawizn, dynamiczna video endoskopia,  oddział intensywnej terapii, badania przed zakupem, diagnostyka obrazowa (scyntygrafia, radiografia, USG, endoskopia), terapia typu ShockWave, badania w przyszpitalnym laboratorium, coroczne programy szczepień, odrobaczeń i badań okresowych.

Vets Now Referrals Swindon Exotics Department

Vets Now Refferals jest jedynym tak wysoce wyspecjalizowanym centrum leczenia zwierząt egzotycznych w południowej Wielkiej Brytanii. Jest to duża klinika wyposażona w specjalistyczny sprzęt umożliwiający szczególną diagnozę (dostępne są tu m.in. ultrasonografia, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, endoskopia, specjalistyczne laboratorium diagnostyczne, fluoroskopia). Placówka ta przyjmuje liczne egzotyczne i nietypowe zwierzęta domowe takie jak: króliki, świnki morskie, fretki, gryzonie, gady, płazy, pająki, papugi, a także inne ptaki egzotyczne i drapieżne.

Klinika jest akredytowana przez Royal College of Veterinary Surgeons jako specjalistyczne centrum treningowe (akredytowane staże/praktyki), organizuje również liczne szkolenia i kursy dla lekarzy weterynarii z całej Europy. Równocześnie staż mogą odbywać jedynie 2 osoby, co gwarantuje wysoką jakość praktyk.