Nawożenie pomidorów koktajlowych

Nawożenie przeprowadza jedna osoba, która w oparciu o szczegółowe analizy komputerowe wykonuje odpowiednie opryski. Pomocna jest również analiza chemiczna liści, która informuje o skuteczności wykonywania zabiegów. Składniki pokarmowe, których zawartość była sprawdzana to: N, P, K, Mg, Ca, zasolenie i odczyn. W uprawie pomidora bardzo ważny jest stosunek azotu do potasu, który w okresie plonowania powinien wynosić 1 : 2,5. W przypadku niedoboru potasu należy rośliny dokarmić najlepiej siarczanem potasu. Jeżeli nawożenie przedwegetyjnie wykonano prawidłowo, to w okresie wegetacji nie ma problemu z fosforem. Zastosowanie dolomitu w nawożeniu przedwegetyjnym ochroni rośliny przed niedoborem wapnia i magnezu. Roztwór siarczanu magnezu pomoże w przypadku niedoboru magnezu. Przy braku wapnia, który objawia się między innymi suchą zgnilizną wierzchołkową owoców, trzeba doglebowo zastosować kredę, czyli węglan wapnia lub opryskać związkami zwierającymi wapń. Odpowiednia mieszanka nawozowa trafiła do każdej roślin oddzielnie poprzez specjalny system rur doprowadzających. Wszystko sprawdzane i kontrolowane jest komputerowo. Nawozy dostarczane są kilka razy dziennie w odpowiednich odstępach czasu. Częstotliwość uwarunkowana jest też przez pogodę.

Przygotowała Katarzyna Łuczak i Natalia Szeremeta

Nawożenie pomidorów koktajlowych

Nawożenie przeprowadza jedna osoba, która w oparciu o szczegółowe analizy komputerowe wykonuje odpowiednie opryski. Pomocna jest również analiza chemiczna liści, która informuje o skuteczności wykonywania zabiegów. Składniki pokarmowe, których zawartość była sprawdzana to: N, P, K, Mg, Ca, zasolenie i odczyn. W uprawie pomidora bardzo ważny jest stosunek azotu do potasu, który w okresie plonowania powinien wynosić 1 : 2,5. W przypadku niedoboru potasu należy rośliny dokarmić najlepiej siarczanem potasu. Jeżeli nawożenie przedwegetyjnie wykonano prawidłowo, to w okresie wegetacji nie ma problemu z fosforem. Zastosowanie dolomitu w nawożeniu przedwegetyjnym ochroni rośliny przed niedoborem wapnia i magnezu. Roztwór siarczanu magnezu pomoże w przypadku niedoboru magnezu. Przy braku wapnia, który objawia się między innymi suchą zgnilizną wierzchołkową owoców, trzeba doglebowo zastosować kredę, czyli węglan wapnia lub opryskać związkami zwierającymi wapń. Odpowiednia mieszanka nawozowa trafiła do każdej roślin oddzielnie poprzez specjalny system rur doprowadzających. Wszystko sprawdzane i kontrolowane jest komputerowo. Nawozy dostarczane są kilka razy dziennie w odpowiednich odstępach czasu. Częstotliwość uwarunkowana jest też przez pogodę.

Więcej artykułów…

  1. Choroby pomidorów koktajlowych