Westburg B.V. - Likwidacja plantacji

W zależności od warunków pogodowych i kondycji zdrowotnej roślin, podejmowana jest decyzja o terminie zakończenia uprawy. Najczęściej jest to ostatni tydzień listopada lub pierwsza dekada grudnia. W międzyrzędzia, dokładnie na rury grzewcze, rozkłada się maty na rolkach, następnie pracownicy podcinają łodygi roślin (najbliżej korzenia), a inni odcinają sznurki podtrzymujące i razem układają roślinę na wcześniej rozłożone maty. Ważne jest by druty, na które nawinięty jest sznurek, nie dostały się na matę, gdyż może to uszkodzić maszynę rozdrabniającą lub grozić innym niespodziewanym i opłakanym w skutkach wypadkiem. Maszyna do likwidacji uprawy porusza się po betonowej drodze szklarni, maty podczepiane są do podajnika i gdy operator upewni się, że wszystko wykonane zostało prawidłowo, cała zawartość mat wciągana jest między bębny podające i zębate wałki zgniatające. Rozdrobniona biomasa trafia na kompost, a szklarnia gotowa jest do sterylizacji, wymiany zużytych elementów i nowego cyklu uprawowego.

Opracowali: Paweł Fedorów i Radosław Płuciennik

Westburg B.V. - Sortowanie

Wstępne sortowanie odbywa się już podczas zbioru, kiedy to usuwa się pomidory z objawami chorób lub uszkodzone mechanicznie. Po dotarciu na sortownię pomidory przechodzą mycie i jednoczesne usuwanie przypadkowych szypułek. Następnie maszynowo sortowane są według wagi, a tuż przed trafieniem do pudełek nad ich wysoką jakością czuwa oko wykwalifikowanego kontrolera.

Linia sortująca

Linia sortująca 2

Opracowali: Paweł Fedorów i Radosław Płuciennik

Więcej artykułów…

  1. Westburg B.V. - Zbiór