Ocena konsumencka cz.1

 

Prażone orzechy pistacjowe poddano ocenie konsumenckiej. Badanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwsza część przeprowadzona została w Polsce, Słowacji oraz we Francji, drugi etap natomiast będzie miał miejsce w Hiszpanii. Próbki przygotowane do oceny przez konsumentów spoza Hiszpanii, zostały  rozdysponowane w taki sposób, że do każdego państwa trafiła inna odmiana (X, Y, Z) w trzech różnych sposobach nawadniania rośliny (T0, T1, T2). W tym przypadku celem było sprawdzenie, czy istnieją różnice w smaku w obrębie trzech sposobów nawadniania drzew pistacjowych w trakcie ich wzrostu. Zadaniem konsumenta było wskazać jakie ma odczucie po spróbowaniu każdego z owoców, a następnie uszeregowanie próbek według swoich upodobań.

 

Konsument zapytany został również o kryteria, jakimi kierował się dokonując wyboru;  znalazły się tu takie cechy jak:  kolor, pistacjowy smak, twardość, słodki smak, słony smak, kruchość, drewniany posmak, wielkość, kwiatowy posmak, chrupkość, prażony posmak oraz orzechowy aromat. Na koniec poproszono o wskazanie produktu który mógłby stanowić przedmiot potencjalnego zakupu. Średnie ocen dla poszczególnych sposobów nawadniana wyniosły: T0=7,3; T1=7,5; T2=7,2 (w dziewięciostopniowej skali). Prażone pistacje, jako produkt, oceniane były bardzo wysoko - oceny poniżej 5 występowały sporadycznie.

Wyniki: 56% konsumentów poproszonych o wskazanie najsmaczniejszej próbki wskazało T1, 29% - T0, 15% natomiast T2. Drzewa poddane irygacji T1 przypadły konsumentom do gustu najbardziej.

 

 

OZNACZANIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH CZ.2

Przed badaniem profilu kwasów tłuszczowych za pomocą chromatografii gazowej (GS), próbki uzyskanego oleju z pistacji należy poddać procesowi metylacji (FAME). Ma to na celu wyodrębnienie estrów metylowych kwasów tłuszczowych, na podstawie których określa się kompozycję wolnych kwasów tłuszczowych.

Do odrębnych probówek pobrano ok. 50mg oleju uzyskanego z pistacji na drodze ekstrakcji. Dodano 50µL kwasu heptadekanowego, 100µL chlorku metylenu oraz 1 mL MethOH NaOH (1g NaOH w 50mL metanolu). Po zamknięciu wstawiono do łaźni wodnej (90°C, 10 min). Po tym czasie schłodzono bardzo szybko za pomocą lodu. Dodano 1mL trifluorku bromu. Ponownie wstawiono do łaźni na 10 min. Po tym czasie pozostawiono w temperaturze pokojowej na 20min, a następnie dodano 1mL UPW (ultra-pure water) oraz 600µL heksanu. Mieszano intensywnie przez 1min, po czym umieszczono w wirówce na 10 min przy obrotach 3500rpm. Zebrany na powierzchni olej oddzielono od osadu.

Tak przygotowane próbki poddano badaniu metodą chromatografii gazowej. W badanych próbkach orzechów pistacjowych ok. 49% kwasów tłuszczowych stanowi kwas oleinowy (X=49,7%, Y=49,98%, Z=47,63%), ok. 31,5% kwas linolowy (X=31,2%, Y=30,53%, Z=33,48%) oraz ok. 13,5% kwas palmitynowy (X=13,66%, Y=13,83%, Z=13,47%). Nie obserwuje się istotnych odchyleń od tych wartości w obrębie odmiany, natomiast istnieje korelacja, pokazująca, że wraz ze wzrostem ilości wody użytej do nawadniania, wzrasta poziom kwasu linolowego oraz obniża się poziom kwasu oleinowego.