Przygotowanie do badania zawartości mikro- i makroelementów

Postanowiono sprawdzić, czy wraz ze zmianą ilości wody użytej do nawadniania drzewa pistacjowego, zmieniają się proporcje mikro- oraz makroelementów w owocach pistacji, a jeśli taka korelacja istnieje, to w jakim kierunku zmiany postępują. Aby to zrobić, należy przed właściwym oznaczaniem rozłożyć związki organiczne za pomocą kwasu azotowego oraz oddzielić z badanego materiału związku krzemu, które nie ulegają działaniu kwasu azotowego. W tym celu rozdrobniono surowe orzechy pistacjowe w młynku oraz naważono do probówek 0,5g próbki z dokładnością do 0,0001g.

 

 

Do probówek dodano 5ml 65-procentowego kwasu azotowego, po czym podgrzewano w termobloku pod wyciągiem przez określony czas, systematycznie zwiększając temperaturę oraz mieszając od czasu do czasu.  U wylotu probówek umieszczono szklane kulki które stanowiły pewien rodzaj „zaworu bezpieczeństwa” – kiedy w probówce wytworzyło się ciśnienie spowodowane wytwarzającym się dwutlenkiem węgla, kulki unosiły się odgazowując probówki. Dzięki temu proces zachodził pod wpływem temperatury oraz pod zwiększonym ciśnieniem, co wpływało na przyspieszenie procesu. Po skończonym procesie, probówki odstawiono na 24h.

Po tym czasie zawartość probówek przeniesiono ilościowo do kolb o pojemności 25ml. Aby oddzielić pozostałe po procesie związki krzemu, materiał poddano filtracji przez sączek z bibuły, a następnie zabezpieczono parafilmem.  Tak przygotowane próbki posłużą do badania zawartości miko- oraz makroelementów.

 

Ocena konsumencka pistacji w Polsce

Ocena konsumencka pistacji w Polsce stanowi część składową badania opisanego w poprzednim raporcie. Została przeprowadzone w grudniu 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku. Średnie wyniki  z ocen dla poszczególnych sposobów irygacji przedstawiają się następująco: 7,9 dla T1, 7,5 dla T2 oraz 7,4 dla T0, w dziewięciostopniowej skali. Wyniki oscylujące w górnym zakresie oznaczać mogą, iż prażone i słone pistacje wpisują się polskie preferencje. Potwierdzać to może fakt, że uzyskane dla poszczególnych irygacji noty były odpowiednio wyższe w przypadku polskich ankietowanych, w porównaniu do konsumentów ze Słowacji oraz Francji. Jednocześnie 53% badanych zadeklarowało, iż T1 jest najsmaczniejsza, 29% było przekonanych do T0, 18% natomiast wybrało T2. Podobnie jak na Słowacji oraz we Francji, w Polsce najlepiej ocenione zostały orzechy z drzew poddawanych irygacji sposobem T1. To właśnie potencjalny zakup tych orzechów zadeklarowało 85% badanych. Warto również wspomnieć o polskich kryteriach wyboru podczas oceny organoleptycznej pistacji – trzema najważniejszymi okazały się pistacjowy smak (85% badanych), słony smak (74%) oraz chrupkość (71%). Mniej istotne były twardość (44%), prażony smak (35%), orzechowy aromat (32%) oraz kruchość (29%). Bez większego znaczenia okazały się natomiast kolor (18%), słodki smak (18%), kwiatowy posmak i rozmiar (po 6%) oraz drewniany posmak (3%).

Więcej artykułów…

  1. Ocena konsumencka cz.1